پروژه‌ها

پروژه‌های مجمع نکوداشت غدیر

ما در مناسبت‌های مختلف پروژه‌هایی داریم که با همت کارکنان و دوستان مجمع نکوداشت غدیر برگزار شده است که در این صفحه می‌توانید دسته ها این پروژه‌ها را مشاهده کنید.

برای شرکت در پروژه‌ها فرم زیر را تکمیل کنید.

فرم شرکت در ایونت‌ها