مصور سازی و متحرک سازی تصاویر و صداگذاری (صدا سازی) روی تصاویر آن را موشن گرافیک می‌گویند. روش های مختلفی برای متحرک کردن تصاویر وجود دارد که وکتورهای تصویری انیمیشن را با نرم افزارهای گرافیکی براساس سناریو خاص، متحرک سازی انجام می دهند و سپس صداگذاری توسط گوینده روی موشن گرافیک انجام می شود تا مفاهیم بصورت کامل منتقل شود. ما در مجمع نکوداشت غدیر موشن گرافیک مذهبی تولید و انتشار میدهیم که شما میتوانید از اینجا این موشن گرافی ها را مشاهده کنید.

خدمات موشن گرافیک

مجمع نکوداشت غدیر با تیم رسانه قوی میتوانند به شما در تولید موشن گرافیک های مذهبی به شما کمک کند. سناریو نویسی، انتخاب وکتور ها، متحرک سازی و… را برای نشر نام مقدس اهل بیت علیه السلام با کمترین هزینه انجام خواهیم داد.