مسابقه ی خطبه ی غدیر

لطفا مشخصات فردی را به طور کامل وارد کرده و با دقت به سوالات چهار گزینه ای پاسخ دهید.

نام و نام خانوادگی(Required)
نام پدر(Required)
تاریخ تولد(Required)

سوالات مسابقه

1. پیامبر اکرم (ص) در خطبه ی غدیر، به کدامیک از صفات خداوند متعال اشاره نفرمودند ؟(Required)
2. کدام گزینه درباره ی سوره ی "هل اتی" صحیح نیست ؟(Required)
3. چه چیز پیامبر اکرم (ص) را برای اجرای ماموریت الهی شان در روز غدیر نگران کرده بود ؟(Required)
4. پیامبر اکرم (ص) وظیفه ی تبلیغ غدیر را به عهده ی چه کسی گذاشتند ؟(Required)
5. در فرمایش پیامبر اکرم (ص)، کدام مورد به عنوان "بالاترین امر به معروف" معرفی نشده است ؟(Required)
6. پیامبر اکرم (ص) درخطبه ی غدیر، کدام صفت را برای امام زمان (ع) برشمردند ؟(Required)
7. در غدیر پیامبر اکرم (ص) با کدام عبارت، از مردم بر امامت امیرالمومنین (ع) پیمان گرفتند ؟(Required)
8. این عبارت پیامبر اکرم (ص)، به چه کسانی اشاره میکند ؟ "آنان به همراه یاران و تابعان و پیروانشان در پایین ترین درجه ی آتش اند، در روز قیامت کسی آنان را یاری نمیکند و من و خداوند از آنها بیزاریم"(Required)
9. پیامبر اکرم (ص) به مردم امر فرمودند تا بر قبول امامت اهل بیت (ع) با چه کسانی بیعت کنند ؟(Required)
10. بر اساس خطبه ی غدیر کدام گزینه درباره ی رابطه ی امام و قرآن نادرست است ؟(Required)